PoMesku.org.pl

Zarejestruj się, aby móc brać udział w dyskusji. Uwaga, każdy spam linkowy jest traktowany banem na adres IP, a każdy wątek z linkiem WYMAGA akceptacji moderatora.

Marcin91

Regulamin i polityka prywatności

Rekomendowane odpowiedzi

Regulamin forum

I. Informacje ogólne

1. PoMesku.org.pl to miejsce dyskusji o świecie mężczyzn.
2. Na forum obowiązuje język polski, dlatego staramy się pisać poprawną polszczyzną. Nie piszemy DUŻYMI LITERAMI, nie zmieniamy czcionki oraz koloru bez potrzeby.
3. Dostęp do forum posiadają wszyscy użytkownicy internetu. Tylko zarejestrowana osoba zwana użytkownikiem może wypowiadać się na forum.
4. Nie używamy wulgarnego słownictwa na forum. Tyczy się to również nazwy użytkownika, podpisu itp..  
5. Nie spamujemy postami typu: "dziękuje", "witaj" itp.. 
6. Zakaz umieszczania treści, zdjęć, grafik niezgodnych z polskim prawem. Tyczy to się całego forum.
7. Przestrzegamy praw autorskich. Wszelkie podlinkowane, skopiowane artykuły muszą posiadać źródło pochodzenia. 
8. Nie obrażamy się nawzajem. 
9. Zakaz reklamowania stron w postach. Użytkownik będzie surowo karany. 


II. Rejestracja
1. Nazwa użytkownika nie może być wulgarna 
2. Avator w profilu nie powinien przedstawiać treści wulgarnych, przeznaczonych dla dorosłych, niezgodnych z prawem.
3. Rejestrując się musisz potwierdzić swój adres e-mail. 

 

III. Kary
1. Użytkownik za złamanie regulaminu otrzymuje ostrzeżenie. Maksymalna liczba ostrzeżeń to 3. 
2. W przypadku wykorzystania ostrzeżeń następuje ban tymczasowy na 30 dni. W przypadku dalszego łamania regulaminu następuje trwały ban.
3. Moderatorzy oraz administratorzy odpowiadają za ostrzeżenia oraz banowanie. Mogą nakładać kary zgodnie ze swoją opinią.

 

IV. Korespondencja e-mail
1. Każdy użytkownik z rejestracją na forum zgadza się na otrzymywanie korespondencji e-mail. 
2. Każdy zarejestrowany użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania wiadomości. W tym celu należy odznaczyć opcję "Dostarczaj wiadomości od administratorów." w panelu edycji użytkownika.

 

V. Postanowienia końcowe
1. Każdy użytkownik z dniem rejestracji akceptuje regulamin i oświadcza, że się z nim zapoznał.
2. Osoba niestosująca się do regulaminu będzie odpowiednio karana. 
3. Administracja zastrzega sobie prawo do edycji regulaminu. Każdy użytkownik zostanie powiadomiony o zmianach w regulaminie w powiadomieniu e-mail.
4. Wszelkie uwagi co do administracji, forum oraz innych pomysłów należy przedstawić w dziale https://pomesku.org.pl/forum/13-sprawy-administracyjne/
 


Polityka prywatności

 

 

 §1 Forum pomesku.org.pl służy do prowadzenia dyskusji, wymiany poglądów i opinii oraz wzajemnej pomocy w zakresie danych działów tematycznych forum z zastrzeżeniem §11. Ich przedmiotem może być tylko i wyłącznie prawo i jemu pochodne dziedziny.

 §2 Prezentowane na forum poglądy, opinie i odpowiedzi na pytania mają jedynie charakter informacyjny i pomocniczy i nie powinny być traktowane jako wiążące kogokolwiek.

 §3 Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają odpowiednio:
-Administrator - osoba zarządzająca forum i czuwająca nad jego właściwym funkcjonowaniem, posiadająca również funkcję moderatora każdego działu forum.
-Moderator - osoba strzegąca porządku w powierzonym mu dziale forum. Moderator może w określonych przypadkach zmieniać, usuwać lub blokować posty/tematy użytkowników.
-Post - informacja, pytanie, odpowiedź, głos w dyskusji lub jakikolwiek inny materiał zamieszczony na forum przez użytkownika.
-Emblemat (Avatar) - niewielki obrazek określający użytkownika forum (z zastrzeżeniem postanowień szczególnych dotyczących emblematów; patrz niżej).
-IP, adres IP - liczbowy ciąg identyfikujący komputer w sieci.
-Cookies - niewielkie pliki tworzone przez przeglądarkę użytkownika ułatwiające i wspomagające pracę programu.

 §4 Korzystanie z forum jest bezpłatne.

Posty

 §5 Publikować posty na forum może każdy zarejestrowany użytkownik.

 §6 Administratorzy i Moderatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za prezentowane przez innych użytkowników treści.


 §7 Zabronione jest umieszczanie na forum postów, które zawierają jakiekolwiek treści lub materiały niezgodne z obowiązującym prawem RP, mające na celu jego obejście lub naruszające dobre obyczaje, a w szczególności obraźliwe, wulgarne, obsceniczne, oszczercze, nienawistne, zawierające groźby, nieetyczne, obrażające czyjeś uczucia, godzące w czyjąś własność lub zmierzające do naruszenia praw innych osób.

 

 §8 Zabronione jest umieszczania na forum propozycji udzielania pomocy poza forum, reklamowanie lub promowanie swojej działalności, jak również umieszczanie postów, z treści których wynika, że użytkownik poszukuje pomocy poza forum. Powyższy zakaz obejmuje również nicki, podpisy, avatary, posty, Prywatne Wiadomości (PW) oraz e-maile przesyłane do użytkowników.
 Zgodę na reklamowanie lub promowanie swojej działalności na forum w jakiejkolwiek formie wydać może jedynie Administrator do którego należy się w tej sprawie zwrócić za pośrednictwem systemu Prywatnych Wiadomości (PW) lub e-maila.

 §9 Zabronione jest prowadzenie zbędnych polemik, składających się m.in. z dużej ilości krótkich postów bez treści merytorycznej, odbiegających w sposób znaczący od głównego tematu, a także ostrych wypowiedzi i kłótni.
 Wszelkie tematy, których forma przyjmie charakter czatu internetowego lub luźnej pogawędki, a które mogą być kontynuowane drogą Prywatnych Wiadomości, komunikatorów internetowych lub e-maili będą zamykane, ewentualnie usuwane będą konkretne posty.
 Ocena tematu pod kątem niniejszego § pozostaje w rękach Administratorów i Moderatorów Forum pomesku.org.pl.

 §10 Wszystkie informacje, które wpisują użytkownicy będą przechowywane w bazie danych. Informacje te nie będą podawane bez zgody autora osobom trzecim z zastrzeżeniem §27.

 §11 Administratorzy i Moderatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za włamania hackerskie prowadzące do pozyskania danych użytkowników i ich postów.

 §12 Usuwania postów i tematów na forum dokonują Administratorzy i Moderatorzy. Użytkownik po upływie okresu przewidzianego w §8 nie może usunąć swojej wypowiedzi. Każda umieszczona treść może bowiem stanowić pomoc lub wskazówkę dla innych. Co do zasady żądanie ich usunięcia będą ignorowane.

Nazwy użytkownika (nicki)

 §13 Nazwy użytkownika powinny być w miarę krótkie i nie powinny zawierać jedynie znaków niestandardowych (!.;,:.-_'#, itd.).

 §14 Nazwy użytkowników nie mogą być adresami stron www.

Emblematy (avatary)

 §15 Wymiary emblematu mogą maksymalnie wynosić 80x80 pikseli.

 §16 Dopuszczalne są jedynie pliki z roszerzeniem *.jpg, *.gif i *.png.

 §17 Rozmiar pliku emblematu nie może przekraczać 6 kilobajtów.

 §18 Zastosowanie do emblematu mają również przepisy §9 i §10.

Sankcje

 §19 Administratorzy i Moderatorzy mają prawo do usuwania, zmiany lub zamykania każdego tematu oraz postu, który narusza regulamin forum albo netykietę.

§20 Usunięciu lub modyfikacji mogą podlegać w szczególności posty:
- nieczytelne pod względem stylistycznym,
- napisane wyłącznie dużymi literami albo innym kolorem niż czarnym,
- z rażącą ilością błędów ortograficznych,
- nie wnoszące treści merytorycznych,
- umieszczone "jeden pod drugim" przez tego samego nadawcę
- powielane w różnych miejscach na forum
- błędne pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa
- będące formą ogłoszenia

 §21 Ocena czy powyższy regulamin został naruszony przez użytkownika w jakimkolwiek jego punkcie oraz w jakim stopniu zależy tylko i wyłącznie od Administratora i Moderatora forum.
 W takim przypadku użytkownik może otrzymać ostrzeżenie lub zostać usunięty z forum (ban).
 Usunięcie z forum nie musi być poprzedzone ostrzeżeniem.

 §22 Naruszające regulamin nicki podlegają zmianie przez Administratora.
 Naruszające regulamin podpisy i avatary ulegają zmianie bądź usunięciu przez Administratorów oraz Moderatorów.

 §23 W przypadku podejrzenia, że doszło do popełnienia przestępstwa o ewentualnym przestępstwie zostaną powiadomione organy ścigania. Aby wspomóc te działania rejestrowane są adresy IP autorów.

Postanowienia końcowe

 §24 Forum wykorzystuje cookies do przechowywania informacji na komputerze użytkownika. Te cookies nie zawierają żadnych informacji, które zostały podane przez użytkownika i służą jedynie ułatwieniu korzystania z forum. Adres email jest wykorzystywany jedynie dla potwierdzenia podanych przez użytkownika informacji oraz hasła.

 §25 Każda osoba może posiadać tylko jedno konto na forum. Złamanie tej zasady grozi sankcjami określonymi w niniejszym regulaminie.

 §26 Rejestracja i korzystanie z forum jest uzależnione od zaakceptowania postanowień niniejszego regulaminu.

 §27 Użytkownik ma prawo zgłosić zastrzeżenia (odwołanie) od decyzji Moderatora albo Administratora. Odwołania składa się do osoby, która wydała przedmiotową decyzję za pośrednictwem systemu Prywatnych Wiadomości (PW) lub e-maila. Decyzja Moderatora lub Administratora, co do sposobu rozpatrzenia odwołania jest ostateczna.

 Dane właściciela forum:

 PRO-NETWORKS OLIVER STEC
 60 rue de l'Amiral Roussin
 75015 PARIS
 FRANCE

 
Uprawnienia użytkowników

 

Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:

 

1. Prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

2. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jeżeli przetwarzanie odbywa się w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora,

3. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził, wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem,

4. Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.


Bezpieczeństwo danych osobowych Użytkownika

 

Administrator oświadcza, że przetwarzana dane osobowe użytkowników zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w szczególności oświadcza, że wdrożył wszelkie niezbędne środki techniczne i organizacyjne celem właściwego zabezpieczenia dnach osobowych Użytkowników.

 

Czym są pliki „cookies”?


Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć niewielkie informacje, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.


Do czego używamy plików „cookies”?

Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.


Jakich plików „cookies” używamy?

 

Stosowane są, co do zasady, dwa rodzaje plików „cookies” – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

 

Pliki „cookies” wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.
 Wyróżnić można szczegółowy podział cookies, ze względu na:

 


A. Rodzaje cookies ze względu na niezbędność do realizacji usługi:

 

Niezbędne - są absolutnie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania witryny lub funkcjonalności z których użytkownik chce skorzystać.

 

Funkcjonalne - Są ważne dla działania serwisu:

 

a) służą wzbogaceniu funkcjonalności serwisu, bez nich serwis będzie działał poprawnie, jednak nie będzie dostosowany do preferencji użytkownika,

 

b) służą zapewnieniu wysokiego poziomu funkcjonalności serwisu, bez ustawień zapisanych w pliku cookie może obniżyć się poziom funkcjonalności witryny, ale nie powinna uniemożliwić zupełnego korzystania z niej,

 

c) służą bardzo ważnym funkcjonalnościom serwisu, ich zablokowanie spowoduje, że wybrane funkcje nie będą działać prawidłowo.

 

Biznesowe - Umożliwiają realizację modelu biznesowego w oparciu o który udostępniona jest witryna, ich zablokowanie nie spowoduje niedostępności całości funkcjonalności serwisu ale może obniżyć poziom świadczenia usługi ze względu na brak możliwości realizacji przez właściciela witryny przychodów subsydiujących działanie serwisu. Do tej kategorii należą np. cookies reklamowe.

B. Ze względu na czas przez jaki cookie będzie umieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika:

Cookies tymczasowe (session cookies) - cookie umieszczone na czas korzystania z przeglądarki (sesji), zostaje wykasowane po jej zamknięciu.

 

Cookies stałe (persistent cookie) - nie jest kasowane po zamknięciu przeglądarki i pozostaje w urządzeniu użytkownika na określony czas lub bez okresu ważności w zależności od ustawień właściciela witryny.

C. Ze względu na pochodzenie – administratora serwisu, który zarządza cookies:

Cookie własne (first party cookie) - cookie umieszczone bezpośrednio przez właściciela witryny jaka została odwiedzona.

 

Cookie zewnętrzne (third-party cookie) - cookie umieszczone przez zewnętrzne podmioty, których komponenty stron zostały wywołane przez właściciela witryny.
 Uwaga: cookie mogą być wywołane przez administratora za pomocą skryptów, komponentów, które znajdują się na serwerach partnera, umiejscowionych w innej lokalizacji - innym kraju lub nawet zupełnie innym systemie prawnym. W przypadku wywołania przez administratora witryny komponentów serwisu pochodzących spoza systemu administratora mogą obowiązywać inne standardowe zasady polityki cookies niż polityka prywatności / cookies administratora witryny.

D. Ze względu na cel jakiemu służą:

 

Konfiguracji serwisu - umożliwiają ustawienia funkcji i usług w serwisie.
Bezpieczeństwo i niezawodność serwisu - umożliwiają weryfikację autentyczności oraz optymalizację wydajności serwisu.

 

Uwierzytelnianie - umożliwiają informowanie gdy użytkownik jest zalogowany, dzięki czemu witryna może pokazywać odpowiednie informacje i funkcje.

 

Stan sesji - umożliwiają zapisywanie informacji o tym, jak użytkownicy korzystają z witryny. Mogą one dotyczyć najczęściej odwiedzanych stron lub ewentualnych komunikatów o błędach wyświetlanych na niektórych stronach. Pliki cookie służące do zapisywania tzw. „stanu sesji” pomagają ulepszać usługi i zwiększać komfort przeglądania stron.

 

Procesy - umożliwiają sprawne działanie samej witryny oraz dostępnych na niej funkcji.
Reklamy - umożliwiają wyświetlać reklamy, które są bardziej interesujące dla użytkowników, a jednocześnie bardziej wartościowe dla wydawców i reklamodawców, personalizować reklamy, mogą być używane również do wyświetlania reklam poza stronami witryny (domeny).
Lokalizacja - umożliwiają dostosowanie wyświetlanych informacji do lokalizacji użytkownika.
Analizy i badania, audyt oglądalności - umożliwiają właścicielom witryn lepiej zrozumieć preferencje ich użytkowników i poprzez analizę ulepszać i rozwijać produkty i usługi. Zazwyczaj właściciel witryny lub firma badawcza zbiera anonimowo informacje i przetwarza dane na temat trendów bez identyfikowania danych osobowych poszczególnych użytkowników.

E. Rodzaje cookies ze względu na ingerencję w prywatność użytkownika

Nieszkodliwe - Obejmuje cookies:


a) niezbędne do poprawnego działania witryny

 

b) potrzebne do umożliwienia działania funkcjonalności witryny, jednak ich działanie nie ma nic wspólnego z śledzeniem użytkownika


Badające - wykorzystywane do śledzenia użytkowników jednak nie obejmują informacji pozwalających


zidentyfikować danych konkretnego użytkownika.

 

Czy pliki „cookies” zawierają dane osobowe


Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób
uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

 

Usuwanie plików „cookies”

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.


Usługi zewnętrzne

Google Analytics
Google Analytics to usługa analityczna świadczona przez Google Inc. ("Google"). Google wykorzystuje zebrane dane do śledzenia i sprawdzania korzystania z tej strony internetowej w celu przygotowywania raportów dotyczących jej działań i udostępniania ich innym usługom Google.

Usługa IPS AntySpam
IPS Spam Defense przekazuje do usługi adres e-mail i adres IP zarejestrowanego użytkownika, aby określić prawdopodobieństwo, że zarejestrowane konto nie jest źródłem spamu.

Polityka prywatności

reCAPTCHA 2
Ta strona używa CAPTCHA w celu sprawdzenia, że osobą wykonującą określone czynności jest człowiek a nie robot. Dostawca CAPTCHA może ustawić plik cookie sesji i uzyskać informacje o przeglądarce internetowej i urządzeniu uzyskującym dostęp do tej witryny.

 

 

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Gość
Ten temat został zamknięty. Brak możliwości dodania odpowiedzi.